Vítejte na internetových stránkách obce Sedliště

Úvodem


Zavítali jste na internetové stránky obce Sedliště, která leží 15 km jihovýchodně od města Jičína.

A co jsme pro Vás zde připravili? Hlavně tu naleznete informace o obci samotné, něco z historie naší obce, samozřejmě fotografie a další drobností a zajímavosti. Občané obce tu naleznou obecní vyhlášky, úřední desku i zápisy z jednání obecního zastupitelstva a další důležité informace o dění v obci.
Oznámení o zveřejnění dokumentů – prosinec – 2. část a MZ – Oznámení o zveřejně
Oznámení o zveřejnění dokumentů- prosinec 2. část a MZ – Oznámení o zveřejnění dokumentů – rok 2018 si můžete prohlédnout po kliknutí položky.datum vyvěšení: 12.1.2018

datum stažení:
Obec Sedliště – schválený rozpočet na rok 2018
Příslušné dokumenty obce Sedliště si můžete prohlédnout po kliknutí položky:datum vyvěšení: 2.1.2018

datum stažení:
Oznámení o zveřejnění dokumentů - prosinec a rozpočtové opatření č. 6
Oznámení o zveřejnění dokumentů- prosinec a rozpočtové opatření č. 6 si můžete prohlédnout po kliknutí položky.datum vyvěšení: 2.1.2018

datum stažení:
Volba prezidenta České republiky

I. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční:

v pátek dne 12.1.2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu dne 13.1.2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin


Případné II. kolo voleb se bude konat:
v pátek dne 26.1.2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu dne 27.1.2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin


Místem konání volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v zasedací síni OÚ Sedliště pro voliče bydlící v obci Sedliště

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Voliči, který není zapsán ve stálém seznamu voličů, bude umožněno hlasování poté, kdy předloží voličský průkaz, prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky.


Každému voliči budou doručeny nejdéle tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu s informačním letákem v němž budou voliči seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. Hlasovací lístek si může volič vyzvednout také přímo v hlasovací místnosti.


datum vyvěšení: 13.11.2017

datum stažení: 5.2.2018
.:. Novinky
.:. Kontakt
Obecní úřad Sedliště
Sedliště 13
50723 Libáň

gsm: +420 724 179 923
email:
web: www.sedliste-jc.cz
IČO: 00578541

úřední den:
každé pondělí od:
19:00-20:00 hod. (letní čas)

18:00-19:00 hod. (zimní čas)
pozn.: u starosty doma

elektronická podatelna:


Bankovní spojení: Č.S. a.s.
č. účtu: 1162375379/0800