Vítejte na internetových stránkách obce Sedliště

Úvodem


Zavítali jste na internetové stránky obce Sedliště, která leží 15 km jihovýchodně od města Jičína.

A co jsme pro Vás zde připravili? Hlavně tu naleznete informace o obci samotné, něco z historie naší obce, samozřejmě fotografie a další drobností a zajímavosti. Občané obce tu naleznou obecní vyhlášky, úřední desku i zápisy z jednání obecního zastupitelstva a další důležité informace o dění v obci.
Vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb

Sdělení SVK o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů 2016

Celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 byly vyhlášeny a uveřejněny Sdělením Státní volební komise ve Sbírce zákonů pod č. 332/2016 Sb., s datem rozeslání 11. října 2016. Ode dne rozeslání částky Sbírky zákonů, v níž bylo Sdělení SVK publikováno (tj. částky 130), resp. dnem následujícím, počíná běžet desetidenní lhůta pro podání návrhu na soudní přezkum voleb ve smyslu § 53 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

datum vyvěšení: 11.10.2016

datum stažení: -
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016)

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, která se bude pořizovat a projednávat souběžně s projednávanou Aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje přímo na odkaze:

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=160

http://www.kr-kralovehradecky.cz

datum vyvěšení: 19.9.2016

datum stažení: 19.10.2016
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / Výzva - Víceúčelové hřiště v obci Sedliště

Vyzýváme Vás tímto k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci:

Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky se nejedná o veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

Místo a doba plnění:
Místo plnění je obec Sedliště a je jednoznačně určeno v předané projektové dokumentaci. Předpokládaný termín předání staveniště je v termínu od 10.07.2016, termín předání díla nejpozději do 31.10.2016.

Požadovaný obsah nabídky:
Obsahem nabídky bude nabídková cena uvedená v Kč bez DPH, samostatně DPH (sazba DPH v %) a nabídková cena včetně DPH. K tomuto uvádíme, že obec není plátcem DPH. Nabídková cena bude zpracována jako cena závazná a nejvýše přípustná po celou dobu provádění díla.

...

Kompletní výzvu si můžete prohlédnout po kliknutí položky:


datum vyvěšení: 2.6.2016

datum stažení: -
Stanovení cen vodného a stočného pro rok 2016

Dokument si můžete prohlédnout po kliknutí položky "stáhnout". datum vyvěšení: 18.12.2015

datum stažení:
.:. Novinky
.:. Kontakt
Obecní úřad Sedliště
Sedliště 13
50723 Libáň

gsm: +420 724 179 923
email:
web: www.sedliste-jc.cz
IČO: 00578541

úřední den:
každé pondělí od:
19:00-20:00 hod. (letní čas)

18:00-19:00 hod. (zimní čas)
pozn.: u starosty doma

elektronická podatelna:


Bankovní spojení: Č.S. a.s.
č. účtu: 1162375379/0800