Vítejte na internetových stránkách obce Sedliště

Úvodem


Zavítali jste na internetové stránky obce Sedliště, která leží 15 km jihovýchodně od města Jičína.

A co jsme pro Vás zde připravili? Hlavně tu naleznete informace o obci samotné, něco z historie naší obce, samozřejmě fotografie a další drobností a zajímavosti. Občané obce tu naleznou obecní vyhlášky, úřední desku i zápisy z jednání obecního zastupitelstva a další důležité informace o dění v obci.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sedliště.

Obecně závaznou vyhlášku si můžete prohlédnout po kliknutí položky "stáhnout". datum vyvěšení: 15.12.2016

datum stažení: 1.1.2017
Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o stanovení lhůty ...

Oznámení o zahájení správního řízení a usnesení o stanovení lhůty pro podání návrhů ve věci vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku podle §4, odst.2 a současně o kácení dřevin rostoucích mimo les podle §8, odst.1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění ( dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“).

Oznámení si můžete prohlédnout po kliknutí položky "stáhnout". datum vyvěšení: 23.11.2016

datum stažení: 23.12.2016
Návrh rozpočtu obce Sedliště na rok 2017

Návrh rozpočtu si můžete prohlédnout po kliknutí položky "stáhnout". datum vyvěšení: 25.11.2016

datum stažení: 14.12.2016
Návrh rozpočtu svazku obcí Mariánské zahrady na rok 2016

Návrh rozpočtu pro rok 2017 si můžete prohlédnout po kliknutí položky "stáhnout". datum vyvěšení: 25.11.2016

datum stažení: 13.12.2016
Aktualizováno: Nový návrh o uplatňování Zásad územního rozvoje KHK

Nový návrh o uplatňování "Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje". datum vyvěšení: 14.11.2016

datum stažení: 15.12.2016


==================================================================


Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016)

Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, která se bude pořizovat a projednávat souběžně s projednávanou Aktualizací č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje přímo na odkaze:

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=160

http://www.kr-kralovehradecky.cz

datum vyvěšení: 19.9.2016

datum stažení: 19.10.2016
Stanovení cen vodného a stočného pro rok 2016

Dokument si můžete prohlédnout po kliknutí položky "stáhnout". datum vyvěšení: 18.12.2015

datum stažení:
.:. Novinky
.:. Kontakt
Obecní úřad Sedliště
Sedliště 13
50723 Libáň

gsm: +420 724 179 923
email:
web: www.sedliste-jc.cz
IČO: 00578541

úřední den:
každé pondělí od:
19:00-20:00 hod. (letní čas)

18:00-19:00 hod. (zimní čas)
pozn.: u starosty doma

elektronická podatelna:


Bankovní spojení: Č.S. a.s.
č. účtu: 1162375379/0800