Vítejte na internetových stránkách obce Sedliště

Úvodem


Zavítali jste na internetové stránky obce Sedliště, která leží 15 km jihovýchodně od města Jičína.

A co jsme pro Vás zde připravili? Hlavně tu naleznete informace o obci samotné, něco z historie naší obce, samozřejmě fotografie a další drobností a zajímavosti. Občané obce tu naleznou obecní vyhlášky, úřední desku i zápisy z jednání obecního zastupitelstva a další důležité informace o dění v obci.
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření bylo schváleno na schůzi obecního zastupitelstva dne 26.6.2017:

datum vyvěšení: 13.7.2017

datum stažení:
Návrh železničního jízdního řádu pro období 2017-2018 v KHK
Návrh železničního jízdního řádu pro období 2017- 2018:

datum vyvěšení: 13.6.2017

datum stažení: 17.7.2017
Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Mariánské zahrady
Celkové vyúčtování vodného a stočného
Celkové vyúčtování vodného a stočného za rok 2016 si můžete prohlédnout po kliknutí na položku.


datum vyvěšení: 27.4.2017

datum stažení: -
Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor v Bystřici
Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor v obci Bystřici si můžete prohlédnout po kliknutí na položku.


datum vyvěšení: 17.4.2017

datum stažení: 10.5.2017
Finanční úřad / VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Vyhlášku a informační letáky si můžete prohlédnout po kliknutí na položky.


datum vyvěšení: 21.4.2017

datum stažení: 31.5.2017
Návrh závěrečného účtu obce Sedliště za rok 2016
Návrh závěrečného účtu obce Sedliště za rok 2016 si můžete prohlédnout po kliknutí položky.

datum vyvěšení: 29.3.2017

datum stažení: -
Oznámení návrhu územního plánu Bystřice

Návrhu územního plánu Bystřice, OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU BYSTŘICE,
které se bude konat 3. května 2017 v 18:00 hodin V SÁLE BYSTŘICKÉ HOSPODY čp. 111.

datum vyvěšení: 13.3.2017

datum stažení: 3.5.2017
Provoz linky „630028 Nová Paka – Jičín – Libáň – Dobrovice – Praha“

Na základě výsledku společného jednání odboru dopravy Královéhradeckého kraje s obcemi na trase linky 630028 bude provoz spojů dle jízdního řádu s platností od 11.12.2016 zachován v nezměněné podobě.

datum vyvěšení: 5.3.2017

datum stažení: 5.5.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sedliště.

Obecně závaznou vyhlášku si můžete prohlédnout po kliknutí položky "stáhnout". datum vyvěšení: 15.12.2016

datum stažení: 1.1.2017
.:. Novinky
.:. Kontakt
Obecní úřad Sedliště
Sedliště 13
50723 Libáň

gsm: +420 724 179 923
email:
web: www.sedliste-jc.cz
IČO: 00578541

úřední den:
každé pondělí od:
19:00-20:00 hod. (letní čas)

18:00-19:00 hod. (zimní čas)
pozn.: u starosty doma

elektronická podatelna:


Bankovní spojení: Č.S. a.s.
č. účtu: 1162375379/0800