Pamětihodnosti v obci

Kalvárie
Sousoší ukřižovaného Krista a postranních soch apoštola Jana a Panny Marie z roku 1765. Na jejím podstavci nápis: "Léta 1765 přítomné vypracoval František Fiala řezbář z města Turnova za časů rychtářství Jana Javůrka mlynáře zdejšího." Při neúspěšném pokusu o ukradení v roce 1999 došlo k poškození obou postranních soch. Obec se rozhodla vzácné sousoší zrestaurovat (prostředky získala nejen ze svého rozpočtu, ale i příspěvkem z okresního úřadu, z veřejné sbírky a z nadace Open Society Fund). Krátce po znovuvysvěcení Kalvárie však byly kopie postranních soch definitivě ukradeny. Originály najdou návštěvníci v expozici zámku ve Starých Hradech.

Pomník Antonína Švehly
Postaven na památku oblíbeného politika, dlouholetého předsedy agrární strany a československého premiéra sedlišťským spolkem Domovina v roce 1935. Autorem pomníku je Josef Vít. Za druhé světové války ani v období komunismu však nebyly vzpomínky na osobnost Antonína Švehly vítány, a tak se místní rozhodli pomník nenápadně odstranit. Objeven byl až v roce 1990 na zahradě jednoho domku, zrestaurován a postaven na sedlišťskou náves.

Pomník padlým
Jako ve většině obcí, i v Sedlištích uctili občané své blízké, kteří padli během první světové války, postavením pomníku. Autorem tohoto je sochař z Konecchlumí Josef Vít. Původně byl postaven u silnice, v rohu zahrady u domu čp. 6, v roce 1962 přemístěn na náves do parčíku před budovu dnešního obecního úřadu.

Hřmínský (Pažoutův) křížek
Lidová památka na okraji obce postavená jako upomínka na tragickou událost (přepadení svatebního průvodu bývalým nápadníkem nevěsty). Pomník byl vybudován roku 1788, dnes z něho zbyly ale jen ruiny a jeho větší část je ve správě Obecního úřadu Markvartice.


Smírčí kameny
Nedaleko od Pažoutova křížku se nachází tzv. smířčí kameny. Jedná se zřejmě o hraniční kameny Kosteckého a Kopidlensko-starohradského panství.


Najvrtův křížek
Další drobná památka postavená v poli na okraji vesnice roku 1846 jako připomínka tragické události. Z fůry zde spadl čeledín a zabil se.


.:. Novinky
.:. Kontakt
Obecní úřad Sedliště
Sedliště 13
507 23 Libáň

gsm: +420 724 179 923
email:
web: www.sedliste-jc.cz
IČO: 00578541

úřední den:
každé pondělí:
18:00-19:30 hod.

elektronická podatelna:


Bankovní spojení: Č.S. a.s.
č. účtu: 1162375379/0800