Sbor dobrovolných hasičů Sedliště

Historie:
Místní sbor patří mezi nejstarší v okolí, založili ho sedlišťští občané roku 1880. Ještě o rok starší je dodnes funkční požární střídačka. Hasiči rozvíjeli i společenský život v obci - pořádali bály, organizovali různé oslavy, měli vlastní knihovnu, podíleli se na ochotnickém divadle. V této činnosti pokračovali i po první světové válce.
Po roce 1945 bylo hasiče možno vidět i jako nejaktivnější členy obecních brigád, účastnili se samozřejmě průvodů 1. máje, kladli věnce při významných příležitostech apod. Dodnes se hasiči zapojují do okrskových soutěží a jednou za pět let jsou jejich pořadateli. Tradice hasičských tanečních zábav také nebyla přerušena, i když nejsou již tak pravidelné.

.:. Novinky
.:. Kontakt
Obecní úřad Sedliště
Sedliště 13
507 23 Libáň

gsm: +420 724 179 923
email:
web: www.sedliste-jc.cz
IČO: 00578541

úřední den:
každé pondělí:
18:00-19:30 hod.

elektronická podatelna:


Bankovní spojení: Č.S. a.s.
č. účtu: 1162375379/0800