Volby do PSP ČR


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají:

v pátek dne 25.10.2013 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu dne 26.10.2013 od 8,00 hodin do 14,00 hodin


Místem konání volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v zasedací síni OÚ Sedliště pro voliče bydlící v obci Sedliště.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Voliči, který není zapsán ve stálém seznamu voličů, bude umožněno hlasování poté, kdy předloží voličský průkaz, prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky.


Voliči budou dodány nejpozději 1 den přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.


datum vyvěšení: 24.9.2013

datum stažení: 26.10.2013

.:. Novinky
.:. Kontakt
Obecní úřad Sedliště
Sedliště 13
507 23 Libáň

gsm: +420 724 179 923
email:
web: www.sedliste-jc.cz
IČO: 00578541

úřední den:
každé pondělí:
18:00-19:30 hod.

elektronická podatelna:


Bankovní spojení: Č.S. a.s.
č. účtu: 1162375379/0800