Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05


Cílem Programu je dle § 9 odst. 1 zákona dosáhnout požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky, jejichž imisní limity jsou uvedeny v bodu 1 a 3 přílohy č. 1 zákona, tuto kvalitu udržet či ji dále zlepšovat a to na celém území zóna Severovýchod - CZ05 (dále jen „zóna CZ05 - Severovýchod“).


Dokumentaci včetně příloh si můžete prohlédnout po kliknutí položky "stáhnout". datum vyvěšení: 17.7.2015

datum stažení: 17.9.2015

.:. Novinky
.:. Kontakt
Obecní úřad Sedliště
Sedliště 13
507 23 Libáň

gsm: +420 724 179 923
email:
web: www.sedliste-jc.cz
IČO: 00578541

úřední den:
každé pondělí:
18:00-19:30 hod.

elektronická podatelna:


Bankovní spojení: Č.S. a.s.
č. účtu: 1162375379/0800