VEŘEJNÉ ZAKÁZKY / Výzva - Víceúčelové hřiště v obci SedlištěVyzýváme Vás tímto k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci:

Vymezení předmětu veřejné zakázky:
Vzhledem k předpokládané hodnotě zakázky se nejedná o veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

Místo a doba plnění:
Místo plnění je obec Sedliště a je jednoznačně určeno v předané projektové dokumentaci. Předpokládaný termín předání staveniště je v termínu od 10.07.2016, termín předání díla nejpozději do 31.10.2016.

Požadovaný obsah nabídky:
Obsahem nabídky bude nabídková cena uvedená v Kč bez DPH, samostatně DPH (sazba DPH v %) a nabídková cena včetně DPH. K tomuto uvádíme, že obec není plátcem DPH. Nabídková cena bude zpracována jako cena závazná a nejvýše přípustná po celou dobu provádění díla.

...

Kompletní výzvu si můžete prohlédnout po kliknutí položky:


datum vyvěšení: 2.6.2016

datum stažení: 2.7.2016

.:. Novinky
.:. Kontakt
Obecní úřad Sedliště
Sedliště 13
507 23 Libáň

gsm: +420 724 179 923
email:
web: www.sedliste-jc.cz
IČO: 00578541

úřední den:
každé pondělí:
18:00-19:30 hod.

elektronická podatelna:


Bankovní spojení: Č.S. a.s.
č. účtu: 1162375379/0800