Volba prezidenta České republikyI. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční:

v pátek dne 12.1.2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu dne 13.1.2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin


Případné II. kolo voleb se bude konat:
v pátek dne 26.1.2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu dne 27.1.2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin


Místem konání volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v zasedací síni OÚ Sedliště pro voliče bydlící v obci Sedliště

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Voliči, který není zapsán ve stálém seznamu voličů, bude umožněno hlasování poté, kdy předloží voličský průkaz, prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky.


Každému voliči budou doručeny nejdéle tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky, spolu s informačním letákem v němž budou voliči seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva. Hlasovací lístek si může volič vyzvednout také přímo v hlasovací místnosti.


datum vyvěšení: 13.11.2017

datum stažení: 5.2.2018

.:. Novinky
.:. Kontakt
Obecní úřad Sedliště
Sedliště 13
507 23 Libáň

gsm: +420 724 179 923
email:
web: www.sedliste-jc.cz
IČO: 00578541

úřední den:
každé pondělí:
18:00-19:30 hod.

elektronická podatelna:


Bankovní spojení: Č.S. a.s.
č. účtu: 1162375379/0800