Vítejte na stránkách obce Obec Sedliště, chcete si nastavit zobrazení:

Vyhlášky

platí od: 1.1.2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sedliště.

platí od: 23.11.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.

platí od: 16.12.2013

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013

O místním poplatku z užívání veřejného prostranství.

platí od: 16.12.2013

Obecně závazná vyhláška č. 3/2013

O místním poplatku na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

aktualizováno: 1. 9. 2020 20:21,

Novinky z úřad

Povinně zveřejňované informace

aktualizace stránky: 23. 3. 2021

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytování informací

aktualizace stránky: 17. 3. 2021

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

ŽADATEL O INFORMACE

Dotace

aktualizace stránky: 7. 3. 2021

Smlouvy

aktualizace stránky: 13. 2. 2021

Smlouvy